Νέα Εθνική Στρατηγική για το Αίμα και την Αιμοδοσία από το υπουργείο Υγείας

αιμοδοσία

Σε συνάντηση εκπροσώπων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας με τον Άδωνι Γεωργιάδη ανακοινώθηκε ότι το υπουργείο Υγείας στοχεύει στον εξορθολογισμό του συστήματος αιμοδοσίας.

Εντός των επόμενων εβδομάδων η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα ανακοινώσει τη νέα Εθνική Στρατηγική για το Αίμα και την Αιμοδοσία που ήδη εκπονεί το Υπουργείο, με στόχο τον εξορθολογισμό του συστήματος αιμοδοσίας και την καλύτερη διαχείριση του αίματος και των παραγώγων του στην ελληνική επικράτεια, σε εναρμόνιση και με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια και την ποιότητα των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης (SoHO).

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη συνάντηση με κλιμάκιο εκπροσώπων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) και επικεφαλής την Εκτελεστική Διευθύντρια του Οργανισμού, Δρ. Ανδρούλλα Ελευθερίου.

Τα ζητήματα που απασχολούν τα άτομα με θαλασσαιμία

Στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα που απασχολούν διαχρονικά την κοινότητα των ατόμων με θαλασσαιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες στην Ελλάδα, όπως τα προβλήματα στη συλλογή, διάθεση και επάρκεια του αίματος, η ενίσχυση των κέντρων και των προγραμμάτων πρόληψης θαλασσαιμίας και δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, καθώς και οι επερχόμενες γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες που δημιουργούν βάσιμες ελπίδες για πλήρη ίαση των σοβαρών αυτών ασθενειών.

Κατά τη συζήτηση, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τα εν λόγω θέματα και η Δρ. Ελευθερίου παρέδωσε στον Υπουργό αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις για την άρση των υφιστάμενων αδυναμιών και κύρια αιτήματα τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Αιμοσφαιρινοπαθειών, τη θεσμοθέτηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Θαλασσαιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου και την ένταξή του στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2021-2025, και την προώθηση ενός νέου πλαισίου οργάνωσης, συντονισμού και εποπτείας της εθελοντικής αιμοδοσίας σε εθνικό επίπεδο.

Ο Υπουργός αναγνώρισε την ανάγκη αναβάθμισης των προγραμμάτων πρόληψης και ευαισθητοποίησης γύρω από τη θαλασσαιμία, ενώ ζήτησε από τη ΔΟΘ να ηγηθεί της προσπάθειας για τη σύνταξη πρότασης προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Αιμοσφαιρινοπαθειών, δεσμευόμενος για την υλοποίησή της κατόπιν κατάθεσης σχετικού νομοσχεδίου.

Η Δρ. Ελευθερίου υπογράμμισε πως η προώθηση ενός τέτοιου οργάνου θα διευκολύνει σημαντικά το έργο του Υπουργείου Υγείας, αφού η Επιτροπή, απαρτιζόμενη από εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων εταίρων, θα είναι σε θέση να διατυπώνει εμπεριστατωμένες συστάσεις και εισηγήσεις απευθείας στον Υπουργό πάνω σε ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης των αιμοσφαιρινοπαθειών.

Όλο Υγεία

Scroll to Top