Νέες στρατηγικές για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας

Αναποτελεσματικές οι τρέχουσες πολιτικές για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Απαιτούνται περαιτέρω στοχευμένες και συντονισμένες ενέργειες, λένε οι ειδικοί.

Η παχυσαρκία αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας του αιώνα μας, λόγω τόσο των επιδημικών διαστάσεων που έχει λάβει παγκοσμίως όσο και της αυξημένης συσχετιζόμενης με αυτήν νοσηρότητας και θνησιμότητας.

«Ο προοδευτικά αυξανόμενος επιπολασμός του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία υποδηλώνει ότι οι τρέχουσες πολιτικές μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν είναι αποτελεσματικές, και απαιτούνται περαιτέρω στοχευμένες και συντονισμένες ενέργειες για την διαμόρφωση νέων στρατηγικών πολιτικής υγείας». Τα παραπάνω τόνισε η Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Επιστημονικό Συμπόσιο (2023 ESPE Science Symposium) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (ESPE, European Society for Paediatric Endocrinology) με θέμα: «Παχυσαρκία κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία».

Στόχος του 2023 ESPE Science Symposium ήταν η επισκόπηση της παθοφυσιολογίας, της αιτιολογίας και των μεταβολικών επιπλοκών της παιδικής παχυσαρκίας, των στρατηγικών για την πρόληψή της και του ρόλου της φαρμακοθεραπείας και της βαριατρικής χειρουργικής στην αντιμετώπισή της. Επίσης στόχος του Επιστημονικού Συμποσίου ήταν η προώθηση της ανάπτυξης ενός διαδραστικού δικτύου μεταξύ κλινικών ιατρών, ερευνητών και φορέων δημόσιας υγείας προκειμένου να αντιμετωπισθεί πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας τόσο στην χώρα μας όσο και παγκόσμια.

Η κ. Χαρμανδάρη, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η καταγραφή, πρόληψη, εξατομικευμένη αντιμετώπιση και διαχρονική παρακολούθηση όλων των παιδιών και εφήβων με την χρήση ευφυών πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης εξατομικευμένων αποφάσεων μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Αστρονομικό το κόστος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

 

Σύμφωνα με τους ειδικούς η παχυσαρκία ευθύνεται για σημαντική αύξηση του κόστους δημόσιας υγείας. Ο παγκόσμιος οικονομικός αντίκτυπος από την παχυσαρκία είναι περίπου 2,0 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως, ή 2,8% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ποσό σχεδόν ισοδύναμο με τον παγκόσμιο αντίκτυπο από το κάπνισμα ή την ένοπλη βία, τον πόλεμο και την τρομοκρατία. Στην Ελλάδα, δαπανώνται περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια Ευρώ ετησίως για την αντιμετώπιση των επιπλοκών της παχυσαρκίας, δήλωσε η κ. Χαρμανδάρη.

Όλο Υγεία

Scroll to Top