Αλλάζει το σύστημα των χειρουργείων – Τι άλλο γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός για την Υγεία

υγεία

Θέματα που αφορούν την Υγεία αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, το επίκεντρο της καθιερωμένης, εβδομαδιαίας ανασκόπησης του πρωθυπουργού.

Τρεις ειδήσεις για το χώρο της Υγείας έκανε γνωστές μέσα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ειδικότερα, σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα του υπουργείου Υγείας για τις ελλείψεις φαρμάκων, 1η Φεβρουαρίου εφαρμογή της “Ενιαίας Ψηφιακής Λίστας Χειρουργείων” και οι νέες διοικήσεις των νοσοκομείων.

Ελλείψεις φαρμάκων

Σε λειτουργία μπαίνει από σήμερα το Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων (ΗΣΠαΔιΦ).

«Από αύριο επίσης μπαίνει σε λειτουργία η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για τον έλεγχο των ελλείψεων φαρμάκων σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή θα αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο οι πωλήσεις και τα αποθέματα των φαρμακαποθηκών, καθώς και οι πωλήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών σε ημερήσια βάση.

Ο ΕΟΦ θα συνεχίσει να αξιολογεί το επίπεδο σοβαρότητας της έλλειψης, ανάλογα με τον όγκο των αποθεμάτων σε συνδυασμό με τον κίνδυνο ύπαρξης θεραπευτικού κενού. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ασθενείς -εάν δηλαδή μπορούν να καλυφθούν από άλλα φάρμακα, τότε η έλλειψη δεν θεωρείται σοβαρή. Όμως στην περίπτωση που δεν μπορούν, τότε η έλλειψη θα θεωρείται σοβαρή και θα λαμβάνονται μέτρα».

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων (Η.Σ.Πα.Δι.Φ.), θα διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία, με σκοπό την παρακολούθηση σε real time της διακίνησης φαρμάκων στην εγχώρια αγορά από τους εμπλεκόμενους φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Το Η.Σ.Πα.Δι.Φ. δύναται να διασυνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του δημοσίου τομέα, ώστε να συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή του παρόντος.

Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων

Δεύτερη είδηση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι η “Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων”, η οποία είναι πλέον για εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου.

«“Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων” που είμαστε πλέον έτοιμοι να εφαρμόσουμε από την 1η Φεβρουαρίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή, με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών.

Τι θα είναι λοιπόν αυτή η λίστα; Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην ΗΔΙΚΑ θα απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων στα Νοσοκομεία όλης της χώρας. Η λίστα ενημερώνεται με τα απαραίτητα στοιχεία της κλινικής εκτίμησης του εκάστοτε πολίτη που κρίνεται από τον θεράποντα ιατρό – χειρουργό ότι χρήζει επέμβασης και διαλειτουργεί με κάθε αναγκαίο πληροφοριακό σύστημα δεδομένων, όπως τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών και τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Για την τελική επιβεβαίωση της παραμονής ή της διαγραφής των ασθενών στη λίστα πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία».

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τις νέες διοικήσεις των νοσοκομείων

Τρίτη είδηση που αφορά το χώρο της δημόσιας υγείας είναι οι προκηρύξεις για τους διοικητές των Νοσοκομείων, συγκεκριμένα για την κάλυψη 152 θέσεων Διοικητών και αναπληρωτών Διοικητών σε 95 νοσοκομεία, στο σύνολο των επτά υγειονομικών περιφερειών της χώρας. Ξεκινάμε αυτήν την μεταρρύθμιση από τον ευαίσθητο χώρο της υγείας και σταδιακά θα την επεκτείνουμε σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, εφαρμόζοντας οριζοντίως τα αξιοκρατικά κριτήρια που θεσπίσαμε.

Όλο Υγεία

Scroll to Top