Συνάρτηση ΣΦΕΕ με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χατζηδάκη

σφεε

Οι άμεσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο φαρμακευτικός κλάδος και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του ΣΦΕΕ με τον Κ. Χατζηδάκη.

Οι προκλήσεις στην φαρμακευτική πολιτική αλλά και στην χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, αποτέλεσαν το αντικείμενο της συνάντησης των Γενικών Διευθυντών των εταιρειών-μελών του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη.

Στη συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει των κανόνων Chatham House, και στην οποία συμμετείχε και η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, κυρία Παυλίνα Καρασιώτου συζητήθηκαν διεξοδικά οι άμεσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο φαρμακευτικός κλάδος, καθώς και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

H εκδήλωση αποτέλεσε το 8ο Executive Briefing του ΣΦΕΕ. Μέσα από τις συναντήσεις αυτές ο Σύνδεσμος έχει καθιερώσει μια σταθερή επικοινωνία τόσο με τα μέλη της Κυβέρνησης όσο και τους φορείς που σχετίζονται με τον χώρο του Φαρμάκου, της Υγείας, της Οικονομίας και της ευρύτερης πολιτικής.

Όλο Υγεία

Scroll to Top