Την ανηφόρα τραβούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Νοσοκομείων του ΕΣΥ – Το «κρυφό χρέος»

οικονομικά εσυ

Σε μια πενταετία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΣΥ έχουν τετραπλασιαστεί και πλέον αγγίζουν τα 1,4 δις ευρώ.

Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία για το μέγεθος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και η ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δημόσιων Νοσοκομείων προς όλους τους προμηθευτές έχουν πάρει την ανιούσα την πενταετία 2018-2023.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), βάσει των Δελτίων Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης που βρίσκονται αναρτημένα στο site του Υπουργείου Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δημόσιων Νοσοκομείων έχουν ανέλθει στα 1,4 δις € (Σεπτέμβριος 2023) από τα 0,3 δις € (Δεκέμβριος 2018).

Εξόφληση σε 274 ημέρες

Από αυτές τις οφειλές, αναφέρει ο ΣΕΙΒ, ένα μεγάλο μέρος αντιστοιχεί στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Ι/Π). O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων – που απαρτίζεται από 175 επιχειρήσεις του κλάδου – επιβεβαιώνει τη δραματική χειροτέρευση όσον αφορά στην εξόφληση οφειλών στα Ι/Π.

Σημειώνει δε, πως μεσοσταθμικά, οι εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου, εξοφλούνται σε 274 ημέρες (9 μήνες περίπου), από την τιμολόγηση των παρεχόμενων υλικών και με αυξητική τάση! Ως αποτέλεσμα οι ανεξόφλητες οφειλές για Ι/Π υπολογίζονται σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Και τούτα, όπως αναφέρεται, παρά την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην κοινοτική οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές που προβλέπεται στον Νόμο 4152, ΦΕΚ Α’ 107/9.5.2013.

Υπάρχει όμως και το «κρυφό χρέος»

Εκτός όμως από το φανερό και κοινώς αποδεκτό χρέος, ένα «κρυφό χρέος», εκείνο των ατιμολόγητων υλικών δείχνει να εκτοξεύεται τα τελευταία 2 χρόνια, σημειώνει ο ΣΕΙΒ. Πρόκειται για την αξία υλικών που παραδίδονται με τη διαδικασία του επείγοντος (κυρίως για έκτακτες χειρουργικές πράξεις) χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η αντίστοιχη πίστωση, όπως αυτό προβλέπεται στο ΠΔ 80/2016, με αποτέλεσμα, οι εταιρείες του κλάδου να επιβαρύνονται με 1 έως και 2 έτη αναμονής για την έκδοση παραγγελιών για τα υλικά αυτά που έχουν ήδη παραδοθεί και χρησιμοποιηθεί.
Οι εταιρείες του κλάδου, παρά τις χωρίς ορατό τέλος καθυστερήσεις, συνεχίζουν να στηρίζουν το σύστημα υγεία της χώρας προς όφελος των ασθενών, προμηθεύοντας τα δημόσια νοσοκομεία με τα αναγκαία ιατροτεχνολογικά υλικά, προσθέτει ο ΣΕΙΒ. Κρούει όμως τον κώδωνα κινδύνου, καθώς η μη επίλυση του προβλήματος απειλεί τη ρευστότητα και εν τέλει τη βιωσιμότητα τους.

Συμπτώματα πιστωτικής ασφυξίας

Ο Πρόεδρος του ΣΕΙΒ  Δημήτρης Νίκας καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να επιλύσει όλα τα ανωτέρω προβλήματα, το ταχύτερο δυνατόν, για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς και των Νοσοκομείων δηλώνοντας πως, «Ο κλάδος των Ι/Π, με ετήσιο κύκλο εργασιών 2,3 δις € σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με 11.000 εργαζομένους, κατά κανόνα υψηλής επιστημονικής ειδίκευσης, με αισθητή συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας, αλλά και με ιδιαίτερη σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, εμφανίζει σήμερα συμπτώματα πιστωτικής ασφυξίας που οφείλονται στη δραματική αύξηση των οφειλών των Δημόσιων Νοσοκομείων τα τελευταία 5 έτη. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πρέπει να δράσει άμεσα ώστε να αντιστραφεί η τάση αυτή προς όφελος των Νοσοκομείων, των Προμηθευτών και, κυρίως, των Ασθενών».

Όλο Υγεία

Scroll to Top