Νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα : Σε ποιες χρόνιες παθήσεις μπαίνουν όρια στη συνταγογράφηση

Πρωτόκολλα συνταγογράφησης

Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης στόχο έχουν να χορηγείται στον κατάλληλο ασθενή, η κατάλληλη θεραπεία, με ταυτόχρονο εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του Υφυπουργού Μάριου Θεμιστοκλέους, τίθενται σε εφαρμογή δείκτες παρακολούθησης των υφιστάμενων θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.
Συγκεκριμένα αφορά τα θεραπευτικά πρωτόκολλα:
α) για τον σακχαρώδη διαβήτη
β) για τη δυσλιπιδαιμία
γ) για την ψωρίαση
δ)για την ψωριασική αρθρίτιδα
ε) για την αξονική σπονδυλαρθρίτιδα
στ) για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα
ζ) για την ελκώδη κολίτιδα
η) για τη νόσο Crohn
θ) για την οστεοπόρωση

Ο σκοπός της εφαρμογής δεικτών παρακολούθησης θεραπευτικών πρωτοκόλλων είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.

Οι δείκτες αποτελούν μέσο, ώστε να ελέγχεται ο βαθμός, στον οποίο τα πρωτόκολλα επιτελούν τον στόχο τους, ο οποίος είναι να χορηγείται στον κατάλληλο ασθενή, η κατάλληλη και πιο ασφαλής θεραπεία για το συγκεκριμένο στάδιο της νόσου, με ταυτόχρονο εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

Καθορισμός δεικτών

Δείκτες παρακολούθησης του θεραπευτικού αποτελέσματος, όπως αυτό ορίζεται στο αντίστοιχο θεραπευτικό πρωτόκολλο συνταγογράφησης.

Δείκτες ρυθμού ένταξης στο πρωτόκολλο και δείκτες ρυθμού και συνθηκών μετάβασης σε επόμενα βήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται: συνολικός αριθμός ασθενών που είναι ενταγμένοι στο θεραπευτικό πρωτόκολλο, ποσοστό ασθενών σε κάθε βήμα του πρωτοκόλλου, αριθμός νέοδιαγνωσθέντων ασθενών, ποσοστό νέο-διαγνωσθέντων ασθενών που εισάγονται σε θεραπευτικό βήμα μεγαλύτερο του πρώτου και κατανομή ποσοστού με βάση την παράμετρο που επιλέχθηκε για την είσοδο σε βήμα μεγαλύτερο του πρώτου, μέσος χρόνος για να περάσει ο ασθενής από το πρώτο σε οποιοδήποτε επόμενο βήμα, ειδικότητες ιατρών που ενέταξαν ασθενείς στο πρωτόκολλο ή συνταγογράφησαν αγωγή με αλλαγή βήματος, ποσοστό συνταγογράφησης εκτός πρωτοκόλλου για πάθηση, για την οποία υπάρχει θεραπευτικό πρωτόκολλο.

Δείκτες μη ενδεδειγμένης συνταγογραφικής πρακτικής (ενδεικτικά αναφέρεται η συγχορήγηση φαρμάκων με αντένδειξη συγχορήγησης), οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή προειδοποιητικών μηνυμάτων ή περιορισμών κατά τη συνταγογράφηση.

Εξαγωγή και αξιολόγηση δεικτών παρακολούθησης

Η ΗΔΙΚΑ Α αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξάγει τους δείκτες δύο φορές το χρόνο. Δηλαδή εντός του Ιανουαρίου για τα δεδομένα όλου του προηγούμενου έτους, και εντός του Ιουλίου για τα δεδομένα του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους και να αποστέλλει τα συγκεντρωτικά αριθμητικά δεδομένα (από τα οποία δεν θα μπορεί να προκύψει ταυτοποίηση ούτε των ασθενών, ούτε των ιατρών) στο Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών, της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας, του Υπουργείου Υγείας.

Τα στοιχεία αυτά, θα αξιοποιούνται σε συνεργασία με την Επιτροπή παρακολούθησης της Φαρμακευτικής δαπάνης, ολοκλήρωσης των Διαγνωστικών Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και δημιουργίας Μητρώων Ασθενών, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τόσο των θεραπευτικών πρωτόκολλων, όσο και της συνταγογράφησης γενικότερα.

Όλο Υγεία

Scroll to Top