Υπουργείο Υγείας: Πληρεξούσιο περίθαλψης και φροντίδας για τους ασθενείς με άνοια και ψυχιατρική μεταρρύθμιση

Υπουργείο Υγείας

Το σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος παρουσίασε τους βασικούς άξονες αναδιάρθρωσης του συστήματος οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Πιο αναλυτικά, στόχος του σχεδιασμού για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και προστασία στους ασθενείς και τους φροντιστές τους.

Κύριο στόχο έχει η Ελλάδα να γίνει μία χώρα – πρότυπο, φιλική προς τους πάσχοντες από άνοια και συναφείς διαταραχές, και προς τους φροντιστές τους, που επενδύει σημαντικά στην έρευνα και στην περίθαλψη για αντιμετώπιση και θεραπεία.

Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ βασίζεται σε 7 άξονες:

  1. Καταγραφή και ταξινόμηση των ατόμων με άνοια στην Ελλάδα
  2. Πρόληψη- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού
  3. Υποστήριξη φροντιστών των ατόμων με άνοια
  4. Αντιμετώπιση της άνοιας
  5. Νομοθεσία- Δικαιώματα ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους
  6. Έρευνα για την άνοια
  7. Εκπαίδευση στην άνοια

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, ιδρύεται στο Υπουργείο Υγείας το Εθνικό Συμβούλιο για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ. Τομή του σχεδίου είναι το «πληρεξούσιο περίθαλψης και φροντίδας» που γίνεται όταν ο ασθενής έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, με το οποίο ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο εκπροσωπεί τον πάσχοντα από άνοια για θέματα περίθαλψης και φροντίδα.

Το έγγραφο παραμένει δεσμευτικό και κατοχυρώνει τις επιθυμίες του, αλλά και το είδος της θεραπείας και περίθαλψης που θέλει να έχει έως το τέλος της ζωής του.

Σύμφωνα με στοιχεία 500.000 άνθρωποι πάσχουν από Άνοια και Σχετικές Διαταραχές (ΑΚΣΔ) στη χώρα μας, ενώ ο ελληνικός πληθυσμός είναι ιδιαίτερα γηρασμένος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σύντομα το 1/4 του πληθυσμού θα είναι άνω των 60 ετών. Κάθε άτομο με άνοια χρειάζεται φροντίδα από 2-3 μέλη της οικογένειάς του για μακροχρόνια περίθαλψη (5-15 έτη), οπότε πάνω από το 10% των Ελλήνων είναι πάσχοντες ή ασχολούνται καθημερινά, ως φροντιστές. Το κόστος υπολογίζεται σε 3 δις περίπου.

Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Τους βασικούς άξονες αναδιάρθρωσης του συστήματος οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου το οποίο θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή παρουσίασε σήμερα ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Ο κ. Βαρτζόπουλος αναφέρθηκε στα προβλήματα των δομών ψυχικής υγείας, στον κατακερματισμό των υπηρεσιών και στις ριζικές αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή κατάσταση.

Το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, αντανακλά το πνεύμα της ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με ειδική μέριμνα για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, τον αποστιγματισμό, την ενδυνάμωση των ψυχικά ασθενών και την έγκαιρη αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Εξήγησε ότι προτεραιότητα είναι η μετεξέλιξη των ασύλων σε δίκτυα κοινοτικών υπηρεσιών .

Θα υλοποιηθούν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας του πληθυσμού ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του, ενώ θα υπάρξει μέριμνα για την έγκαιρη αντιμετώπιση των πρώτων περιστατικών και την άμεση ανίχνευση των νέων χρονίων ασθενών.

Το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο δεν δίνει την δυνατότητα της έγκαιρης ανίχνευσης των αναγκών ψυχικής υγείας με αποτέλεσμα να παρατηρείται συσσώρευση νέων χρονίων περιστατικών στην κοινότητα, τα οποία στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα.

Οι υποδομές δεν επαρκούν με αποτέλεσμα την υπερκάλυψη των κλινικών που αγγίζει και το 150%.Παράλληλα, έχουμε την υψηλότερη αναλογία στην Ευρώπη αναγκαστικών νοσηλειών ( άνω του 50%).

Θα συσταθεί Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που θα διαρθρώνεται σε 7 Περιφερειακά Δίκτυα, τα οποία θα λειτουργούν πλέον στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών.

Στα Περιφερειακά Δίκτυα θα ενταχθούν ως αποκεντρωμένες μονάδες τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, οι ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Ένας σημαντικός πυλώνας του προγράμματος είναι η καθοδήγηση των χρόνιων ασθενών σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ένταξης και αποκατάστασης.

Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα σωφρονιστικά καταστήματα ενηλίκων, όπως και εναλλακτικών σωφρονιστικών δυνατοτήτων σε παραβατικούς εφήβους. Ανακοίνωσε ότι το Ψυχιατρικό κατάστημα στις φυλακές Κορυδαλλού εντάσσεται στο ΕΣΥ.

Το σχέδιο νόμου για την Ψυχική Υγεία φέρνει αλλαγές και στο τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Συστήνεται Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, στον οποίο εντάσσονται και με τον οποίο διαλειτουργούν όλοι οι, μέχρι σήμερα, εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Επιδημιολογικής Καταγραφής και Θεραπευτικής Διαχείρισης για τα άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Scroll to Top