18 Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια – Σε ποια νοσοκομεία θα δημιουργηθούν

Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας Εγκεφαλικά

Αλλάζει η θεραπεία των εγκεφαλικών στην Ελλάδα. Ένα δίκτυο με 18 Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, με 6 κλίνες ανά μονάδα, θα καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, μέσα σε χώρους των νοσοκομείων.

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, «Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ)».

Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι:

 • η βελτιστοποίηση της πρόληψης, θεραπείας και φροντίδας των ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) και η άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ασθενών που βρίσκονται στην οξεία φάση
 • η αύξηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας και η αποφυγή σημαντικού βαθμού αναπηρίας με εφαρμογή σύγχρονης θεραπευτικής προσέγγισης
 • η μείωση των ποσοστών θνητότητας και η ελάττωση της διάρκειας νοσηλείας μετά από ΑΕΕ.

Σε ποια νοσοκομεία θα δημιουργηθούν οι 18 Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας

Προβλέπεται η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου 18 Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας με 6 τουλάχιστον κλίνες ανά μονάδα σε ισάριθμα νοσοκομεία όλων των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας για τη θεραπεία των ασθενών που έχουν υποστεί Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια.

Ως Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για ασθενείς με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ) ορίζεται η μη αυτόνομη υγειονομική μονάδα, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Νευρολογικής ή Παθολογικής Κλινικής/Τμήματος του οικείου νοσοκομείου και δέχεται αποκλειστικά για νοσηλεία ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παρέχοντας εικοσιτετράωρη ιατρονοσηλευτική υποστήριξη και αυξημένες δυνατότητες παρακολούθησης, διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικής παρέμβασης.

Ειδικές μονάδες στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

 • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,στο Νευρολογικό Τμήμα
 • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ»,στο Νευρολογικό Τμήμα
 • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», στο Νευρολογικό Τμήμα
 • Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», στο Παθολογικό Τμήμα
 • Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», στο Β΄ Παθολογικό Τμήμα
 • Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», στο Παθολογικό Τμήμα
 • Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, στο Νευρολογικό Τμήμα
 • Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, στο Α΄ Παθολογικό Τμήμα, με οργανική μονάδα έδρας την Καλαμάτα
 • Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, στο Νευρολογικό Τμήμα.

Πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) η Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ), όπως προβλέπεται στον αντίστοιχο Κανονισμό Λειτουργίας της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, λειτουργεί, εφεξής, ως ΜΑΦ ΑΕΕ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» η Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ), όπως προβλέπεται στο Νευρολογικό Τμήμα της Ιατρικής Υπηρεσίας, λειτουργεί, εφεξής, ως ΜΑΦ ΑΕΕ.

Οι απαιτήσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Το ιατρικό προσωπικό που κατ’ ελάχιστον απαιτείται ανά 6 κλίνες για τη νοσηλεία των ασθενών σε μια ΜΑΦ ΑΕΕ είναι το εξής:

 • Ένας Επιστημονικά Υπεύθυνος Νευρολόγος ή Παθολόγος
 • Ένας Επιμελητής Νευρολόγος ή Παθολόγος
 • Ένας Ειδικευόμενος Ιατρός Νευρολογίας ή Παθολογίας

Στην αντιμετώπιση των ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο πέραν των νευρολόγων ή παθολόγων συμμετέχει και τετραμελής διεπιστημονική ομάδα, η οποία δύναται να περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικότητες από τις υπάρχουσες κλινικές του οικείου νοσοκομείου, όπου οι ειδικότητες αυτές υφίστανται:

 • Ακτινολόγος
 • Καρδιολόγος
 • Νευροχειρουργός
 • Αγγειοχειρουργός
 • Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
 • Επεμβατικός Ακτινολόγος
 • Ιατρός ΜΕΘ

Το νοσηλευτικό προσωπικό που κατ’ ελάχιστον απαιτείται ανά 6 κλίνες για τη νοσηλεία των ασθενών σε μια ΜΑΦ ΑΕΕ είναι 10 νοσηλευτές.
Το παραϊατρικό προσωπικό που αποτελείται, κατ’ ελάχιστον, από 3 κλάδους ανά έξι 6 κλίνες, για τη νοσηλεία των ασθενών σε μια ΜΑΦ ΑΕΕ είναι:

 • Φυσικοθεραπευτές, τουλάχιστον 2
 • Εργοθεραπευτές
 • Λογοθεραπευτές
 • Ψυχολόγοι

Πως θα γίνει η στελέχωση στις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας

Η στελέχωση στις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας Εγκεφαλικών Επεισοδίων για ασθενείς με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ) πραγματοποιείται με:

 • μετακινήσεις προσωπικού από άλλα τμήματα του νοσοκομείου με απόφαση του Διοικητή του
 • μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) με απόφαση των Διοικητών των ΥΠΕ, μέσω ανακατανομής κενών οργανικών θέσεων
 • αποσπάσεις ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., δύναται να συσταθούν ΜΑΦ ΑΕΕ σε επιπλέον νοσοκομεία για την αντιμετώπιση Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων.

Στοιχεία για τα εγκεφαλικά στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί από τα υψηλότερα ποσοστά θνητότητας και υπολειμματικής αναπηρίας μετά το ΑΕΕ πανευρωπαϊκώς.

Υπολογίζεται ότι συμβαίνουν 57.000 εγκεφαλικά ανά έτος, 11.300 από τα οποία είναι θανατηφόρα και 14.000 ασθενείς με ΑΕΕ αναγκάζονται να διάγουν το υπόλοιπο της ζωής τους με συνοδό αναπηρία που μπορεί να αφορά στις κινητικές λειτουργίες, την επικοινωνία, τις γνωστικές ή συναισθηματικές ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου.

60 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος

Το κόστος που σχετίζεται με τα ΑΕΕ στην ΕΕ εκτιμήθηκε προσφάτως στα εξήντα δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται να αυξηθεί σε ογδόντα έξι δισεκατομμύρια ευρώ, μια αύξηση κατά 44%, έως το 2040. Η οικονομική επιβάρυνση στην Ελλάδα (2017) εκτιμάται στα 284.000.000€ με κόστος υγειονομικής περίθαλψης εγκεφαλικού/έτος 1.9% των ετήσιων δαπανών για την υγεία.

Οι δαπάνες ενδονοσοκομειακής νοσηλείας ανέρχονται σε 206.625.000€ κατ’ έτος (κατά προσέγγιση) και αναμένεται σημαντική αύξηση των περιστατικών ΑΕΕ, καθώς γηράσκει ο πληθυσμός.

Τα οφέλη του Εθνικού Δικτύου Μονάδων ΑΕΕ

 • Ημερήσιο κόστος νοσηλείας/ασθενή με ΑΕΕ: 332€
 • Νοσοκομειακό κόστος/ασθενή με ΑΕΕ: 3.625€
 • Μονάδες ΑΕΕ: ελάττωση διάρκειας νοσηλείας κατά 4 ημέρες/ασθενή
 • Ελάττωση ενδονοσοκομειακής δαπάνης κατά 10.000.000€
Όλο Υγεία

Scroll to Top