ΕΟΦ: Απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών σε 119 φάρμακα

ΕΟΦ

Σε 3μηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων, προχώρησε ο ΕΟΦ

Σε προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 119 φάρμακα διαφόρων κατηγοριών, προχώρησε σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας των εν λόγω φαρμάκων στην αγορά. Η απόφαση ισχύει για διάστημα τριών μηνών, δηλαδή έως 19 Απριλίου, 2024.

Στόχος του μέτρου είναι ο περιορισμός των ελλείψεων φαρμάκων, που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην ελληνική αγορά.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης απαγορεύεται η αποθεματοποίηση των συγκεκριμένων φαρμάκων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων υπενθυμίζει ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα μετά από έγκριση του νια έκτακτη εισαγωγή ή με απόφαση κατ’ εξαίρεση κυκλοφορίας με ξενόγλωσση επισήμανση.

Επιβεβλημένη η διάθεση των φαρμάκων κατά προτεραιότητα στην Ελλάδα

Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειος κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη νόμιμη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη.

Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων. Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Επίσης, ο ΕΟΦ επιτηρεί την επάρκεια της αγοράς σε φάρμακα. Σε περίπτωση μεταβολής των δεδομένων επάρκειας, η παρούσα υπόκειται σε ολική ή μερική άρση, τροποποίηση ή παράταση της διάρκειας ισχύος της ή αντικατάστασή της με νεότερη απόφαση.

Όλο Υγεία

Scroll to Top