Ιός της γρίπης των πτηνών: Ανησυχία για την πρόκληση πανδημίας λόγω εξάπλωσης σε ανθρώπους

γρίπης των πτηνών

Τα μέτρα μείωσης του κινδύνου από τον ιό της γρίπης των πτηνών για την ανθρώπινη υγεία περιγράφουν σε κοινή έκθεση τους δύο Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, το ECDC και EFSA.

Αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα των συστημάτων υγείας προτείνουν σε κοινή έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Περιγράφουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εξάπλωση των ιών της γρίπης των πτηνών A(H5N1) μεταξύ των ανθρώπων, αυξάνοντας έτσι την πανδημική τους δυναμική.

Η γρίπη των πτηνών είναι ιογενής, μεταδοτική νόσος των πτηνών που προκαλείται από τον ιό της γρίπης τύπου Α. Ο τύπος Α του ιού της γρίπης διαφοροποιείται περαιτέρω σε υπότυπους ανάλογα µε τους συνδυασμούς δύο πρωτεϊνών (Η και Ν) της επιφάνειάς του.

Τους παράγοντες που εξετάζει η έκθεση

Η έκθεση εξετάζει ποια μέτρα περιορισμού θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε ζώα και ανθρώπους για τη μείωση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία.

Η έκθεση των δύο Οργανισμών εξετάζει εγγενείς παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του ιού ή την ευαισθησία του ξενιστή. Επίσης, εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν την έκθεση των θηλαστικών και των ανθρώπων στους ιούς της γρίπης των πτηνών, διεγείροντας έτσι τη μετάλλαξη και την προσαρμογή στα θηλαστικά.

Τέτοιοι παράγοντες περιλαμβάνουν την οικολογία των ειδών ξενιστών, όπως η άγρια πανίδα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως οι γεωργικές πρακτικές και η χρήση φυσικών πόρων, οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Αυξημένη επαγρύπνηση

Οι ιοί της γρίπης των πτηνών παραμένουν διαδεδομένοι μεταξύ των πληθυσμών άγριων πτηνών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ), οδηγώντας σε σοβαρές ασθένειες και θανάτους πτηνών. Έχει παρατηρηθεί μετάδοση μεταξύ ειδών πτηνών και θηλαστικών σε εκτροφεία γουνοφόρων ζώων όπου έχουν αναφερθεί κρούσματα.

«Η μετάδοση από μολυσμένα πτηνά στον άνθρωπο παραμένει ένα σπάνιο γεγονός, χωρίς να έχει εντοπιστεί επιβεβαιωμένη ανθρώπινη μόλυνση στην ΕΕ/ΕΟΧ. Ωστόσο, η πιθανότητα προσαρμογής των ιών της γρίπης των πτηνών στον άνθρωπο και η πρόκληση πανδημίας παραμένει ανησυχητική. Επομένως, η συνεχής επαγρύπνηση, οι προσπάθειες ετοιμότητας και η αυξημένη κατανόηση των υποκείμενων παραγόντων είναι ζωτικής σημασίας», δήλωσε η η Αγγελική Μελίδου, κύρια εμπειρογνώμονας του ECDC για τους ιούς του αναπνευστικού συστήματος.

Οι βασικές δράσεις

  • Οι βασικές επιλογές για δράσεις περιλαμβάνουν:
  • ενίσχυση της επιτήρησης με στόχο τον άνθρωπο και τα ζώα
  • διασφάλιση πρόσβασης σε ταχεία διάγνωση
  • την προώθηση της συνεργασίας
  • εξέταση της εφαρμογής προληπτικών μέτρων, όπως ο εμβολιασμός των πουλερικών

Για την μείωση του κινδύνου, τονίζουν οι δύο Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αποτελεσματική επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα κοινά-στόχους, καθώς και στην ενίσχυση της κτηνιατρικής υποδομής, στην επιβολή μέτρων βιοασφάλειας στις φάρμες και στη μείωση της επαφής της άγριας πανίδας με ανθρώπους και οικόσιτα ζώα.

Όλο Υγεία

Scroll to Top