Μητρικός θηλασμός: Μειώνονται οι γυναίκες που θηλάζουν τα μωρά τους – Τι πρέπει να γίνει

μητρικός θηλασμός

Ο μητρικός θηλασμός, εκτός από την πρώτη και αρχέγονη σίτιση, αποτελεί ένα δώρο ζωής και μία ψυχική και σωματική «γέφυρα» επικοινωνίας της μητέρας και του νεογνού.

Ο μητρικός θηλασμός, αποτελεί δώρο ζωής και ταυτόχρονα αναφαίρετο δικαίωμα του βρέφους. Δυστυχώς όμως, η κουλτούρα στην Ελλάδα έχει αλλάξει και οι εικόνες των μητέρων που θηλάζουν τα βρέφη τους φθίνουν. Μετά τον 3ο μήνα ζωής τα ποσοστά του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού πέφτουν κατακόρυφα.

Οι νεότερες γενιές δεν υποστηρίζονται επαρκώς από την κοινωνία και την Πολιτεία ώστε να προσφέρουν στα μωρά τους ένα μοναδικό δώρο το οποίο θα τα στηρίξει συναισθηματικά, ψυχικά και σωματικά για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Επιπρόσθετα με στόχο την υποστήριξη και προαγωγή του μητρικού θηλασμού η χώρα μας έχει ανάγκη την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, τη διεύρυνση του δικτύου των Φιλικών για τα Βρέφη Νοσοκομείων (Baby Friendly Hospitals), δράσεις από πρεσβευτές θηλασμού, καθώς και προώθηση της λειτουργίας των τραπεζών γάλακτος – στρατηγικές δημόσιας υγείας που μπορούν να αλλάξουν αρκετά το υπάρχον τοπίο.

Τα παραπάνω διατυπώθηκαν, στη διάρκεια εκδήλωσης για τον μητρικό θηλασμό, τα οφέλη του για το νεογνό και τη μητέρα, τη στρατηγική πρόληψης υγείας στη χώρα μας, καθώς και τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου.

Εκδήλωση για τον μητρικό θηλασμό

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την επιστημονική ομάδα της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού– κ. Ξεκαλάκη Αδαμαντία, Παιδίατρο, κ.Βράιλα Βενετία, Αναπτυξιακή Παιδίατρο, κ. Εκίζογλου Χρύσα, Μαία-Ψυχολόγο, κ. Βαρουξή Αλεξάνδρα, Κοινωνική Επιστήμονα και προλογίστηκε από την κ. Κανακά-Gantenbein Χριστίνα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του Ιδρύματος Ε.&Β. Γουλανδρή.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού υλοποιεί από τον Απρίλιο του 2013 με την τότε επιστημονική επιμέλεια της τ. Διευθύντριας, κυρίας Αντωνιάδου – Κουμάτου Ιωάννας, το πρόγραμμα «Αλκυόνη: Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού».

Εθνικό πρόγραμμα προαγωγής του μητρικού θηλασμού

Πρόκειται για το Εθνικό Πρόγραμμα Προαγωγής που στοχεύει στην αλλαγή της στάσης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στον μητρικό θηλασμό, με σκοπό ο μητρικός θηλασμός να αποτελεί την αυτονόητη επιλογή σίτισης νεογνών και βρεφών.

Ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσα από δράσεις για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, την υποστήριξη των θηλαζουσών και την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας.

Η 2η Εθνική Μελέτη εκτίμησης της συχνότητας και των προσδιοριστικών παραγόντων του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα (2017) που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής αποτυπώνει την ανάγκη και την αξία υλοποίησης των δράσεων της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού.

Με τον νόμο 4316/2014 θεσμοθετείται η ανάγκη προαγωγής του μητρικού θηλασμού σε εθνικό επίπεδο και ανατίθεται κεντρικός ρόλος στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

Σημειώνεται ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η UNICEF, συστήνουν αποκλειστικό μητρικό θηλασμό έως και το τέλος του 6ου μήνα ζωής του βρέφους και συνέχισή του παράλληλα με τη χορήγηση στερεών τροφών μέχρι τα δύο έτη, πάντα με σεβασμό στην επιθυμία της δυάδας μητέρας-παιδιού.

Όλο Υγεία

Scroll to Top