Ογκολογικό Κέντρο «Μ. Βαρδινογιάννη»: Τον Ιούλιο τελικά η έναρξη λειτουργίας του

παιδικός καρκίνος, ογκολογικό κέντρο

Νέα παράταση στην έναρξη λειτουργίας του πήρε ξανά το ΝΠΙΔ «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», καθώς το υπουργείο Υγείας εκτιμά πως «απαιτείται επιπλέον χρόνος».

Για τον Ιούλιο και συγκεκριμένα για τις 31 Ιουλίου 2024 μετατίθεται με απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη- ΕΛΠΙΔΑ», καθώς κρίνεται ότι «απαιτείται επιπλέον χρόνος».

Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε πως η μονάδα θα ξεκινούσε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο 2023. Έπειτα από μία σειρά αναβολών, η μονάδα είχε προγραμματιστεί να λειτουργήσει στις 29 Απριλίου και τελικά η λειτουργία της μετατίθεται για 31 Ιουλίου.

Παράλληλα ορίζεται νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων μεταφοράς του πάσης φύσεως μόνιμου και επικουρικού προσωπικού στο ως άνω Κέντρο η οποία λήγει την 30η Ιουνίου 2024.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», ζητούσε 6μηνη παράταση και συμμετοχή των γιατρών και των γονιών στο σχεδιασμό του Ογκολογικού Κέντρου.

Οι σοβαρές ελλείψεις

Ο Σύλλογος «Φλόγα» εξέφραζε την απορία του για τη βιασύνη της Πολιτείας «να ανακηρύξει σε «Ογκολογικό Κέντρο» τους θαλάμους νοσηλείας των παιδιών που σήμερα σε μεγάλο βαθμό στηρίζουν τη λειτουργία τους στους 15 ανθρώπους και τις κλινικές μελέτες που χρηματοδοτεί η Φλόγα, ο Σύλλογος των γονιών».

«Δεν είναι δυνατόν να ανακηρύξει σε «Ογκολογικό Κέντρο» τους απλούς θαλάμους νοσηλείας των παιδιών, χωρίς χειρουργεία, χωρίς εντατική, χωρίς μαγνητικό τομογράφο και ακτινοθεραπευτικό τμήμα, χωρίς απλά να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ούτε μια γενική εξέταση αίματος ούτε μια ακτινογραφία!», σημείωνε ο Σύλλογος.

Πριν ένα χρόνο ψηφίστηκε ο νόμος

Σε Νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το Μάρτιο 2023, αναφέρεται ότι σκοπός του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) είναι η παροχή υπηρεσιών νοσηλείας στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας και σε συναφείς τομείς, που περιλαμβάνονται στην αποστολή ενός σύγχρονου Ογκολογικού Κέντρου, εξοπλισμένου µε τελευταίας τεχνολογίας ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Ο συγκεκριμένος σκοπός επιδιώκεται ιδίως µέσω:

– της συνεργασίας µε το σύνολο των τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α.Κυριακού»

– της πρόσβασης σε προηγμένες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των µμεθόδων µμεταμόσχευσης αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων για την αντιμετώπιση νεοπλασματικών νόσων της παιδικής ηλικίας, καθώς και παρασκευής και εφαρμογής προηγμένων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών

– της προαγωγής της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης των φοιτητών, των ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών και νοσηλευτών και µέσω του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας για λογαριασμό του ιδίου ή και τρίτων είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία µε άλλους συγγενείς από πλευράς δραστηριότητας, φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

– της οργάνωσης κάθε είδους διεθνών συναντήσεων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων και σεμιναρίων στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, σε συνεργασία µε άλλους φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής

– της συλλογής και αξιοποίησης επιστημονικών πληροφοριών στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας -Ογκολογίας, καθώς και της αξιοποίησης των πληροφοριών αυτών µέσω των σύγχρονων τεχνολογιών, κυρίως µέσω της διασύνδεσης του Κέντρου µε κορυφαία Ογκολογικά Κέντρα του Εξωτερικού

– της σύναψης συμβάσεων εργασίας µερικής απασχόλησης µε µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής.

Όλο Υγεία

Scroll to Top