Παρατείνεται η εγγραφή στον προσωπικό γιατρό προκειμένου να αποφευχθούν οι επιβαρύνσεις στους ασθενείς

προσωπικός γιατρός

Μετατίθεται για τις 30 Ιουνίου 2024 ο χρόνος έναρξης των αντικινήτρων για όσους δεν έχουν εγγραφεί σε προσωπικό γιατρό.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, παρατείνεται για τις 30 Ιουνίου 2024 η προθεσμία εγγραφής, προκειμένου να αποφευχθούν οι επιβαρύνσεις στους ασθενείς.
Προβλεπόταν, από 1-10-2022 πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό γιατρό, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του και πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.
Για τους μη εγγεγραμμένους σε προσωπικό γιατρό προβλέπεται η εξέταση σε νοσοκομεία μόνον των έκτακτων περιστατικών.
Τα αντικίνητρα δεν εφαρμόστηκαν λόγω μη επάρκειας προσωπικών γιατρών. Είναι ενδεικτικό πως μέχρι σήμερα συμμετέχουν στον θεσμό μόλις 3.473 προσωπικοί γιατροί, εκ των οποίων οι 1.247 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 2.226 απασχολούνται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Έχουν εγγραφεί σε προσωπικό γιατρό 4,92 εκατομμύρια πολίτες, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες 1,55 εκατομμύριο θέσεις.

Πρόσφατα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, είχε ανακοινώσει ότι στο σύστημα του προσωπικού γιατρού θα ενταχθούν οι γιατροί υπαίθρου. Μέσα στο 2024 θα ενταχθούν στο σύστημα 2.500 νέοι γενικοί γιατροί και παθολόγοι. Ο στόχος των αλλαγών είναι να αυξηθεί το ποσοστό των γενικών γιατρών και παθολόγων, ώστε να υπάρχει το στελεχιακό δυναμικό για την Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας και κανένας πολίτης να μην μείνει ακάλυπτος. Όπως είχε δηλώσει η  κ. Αγαπηδάκη καταργείται το αναχρονιστικό μοντέλο των αγροτικών γιατρών και πλέον μπαίνουν νέα θεμέλια λειτουργίας της ΠΦΥ.

 

Όλο Υγεία

Scroll to Top