Ιδιωτικό ιατρείο και από τους γιατρούς του ΕΣΥ -Νέα χαράτσια για τους ασφαλισμένους προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείο Υγείας

ΕΣΥ

Οι γιατροί του ΕΣΥ θα μπορούν να ασκούν ιδιωτικό έργο, ενώ έρχονται δύο ακόμη «χαράτσια» για τους ασφαλισμένους. Τι προβλέπεται σε σχέδιο νόμου.

Για πρώτη φορά από την ίδρυση του ΕΣΥ προβλέπεται άρση απαγόρευσης της παράλληλης απασχόλησης των γιατρών του. Η αλλαγή αυτή προβλέπεται στο νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στη Βουλή είχε αναφέρει ότι «η διάταξη επιτρέπει στους γιατρούς του ΕΣΥ, αφού θα έχουν εκπληρώσει όλο τους το ωράριο στο ΕΣΥ, να δουλεύουν και για ιδιωτικό έργο με μπλοκάκι και να κερδίζουν επιπλέον χρήματα, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας νόμιμα».

Ειδικότερα, στο άρθρο 7 του σχεδίου νόμου αναφέρεται πως οι γιατροί μπορούν να ανοίγουν ιδιωτικά ιατρεία ή και να απασχολούνται παράλληλα σε ιδιωτικές κλινικές.

«Οι ιατροί του ΕΣΥ δύνανται να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής του συμβούλου ή εμπειρογνώμονος/τεχνικού συμβούλου και για θέματα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης/εποπτείας των επαγγελματιών υγείας, οργάνωσης διαλέξεων και επιστημονικών εκδηλώσεων, συγγραφής επιστημονικών άρθρων, ιατρικών ενημερώσεων υγείας για νοσολογικές οντότητες, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ή εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας υπό την προϋπόθεση χορήγησης σε αυτούς σχετικής άδειας».

Τη σχετική άδεια την παρέχει ο διοικητής του νοσοκομείου ή της Υγειονομικής Περιφέρειας όταν πρόκειται για Κέντρο Υγείας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου ιατρού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου και αφορούν, αντιστοίχως, στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους και στο δεύτερο εξάμηνο αυτού.

Οι προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου

Προϋπόθεσή είναι η μη άσκηση κλινικού έργου σε ασθενείς που εξετάστηκαν στα τακτικά ιατρεία του νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας και κάθε διασυνδεόμενης με αυτό Μονάδας Υγείας από τον ίδιο ιατρό ή σε όσους ασθενείς βρίσκονται στην ενιαία λίστα χειρουργείου

της μη διατάραξης, διαφοροποίησης ή παραβίασης της εύρυθμης ολοήμερης, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργίας και των εφημεριών του Νοσοκομείου ή της αντίστοιχης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας, του αριθμού των ανά κλινική χειρουργικών επεμβάσεων, του αριθμού των ιατρικών επισκέψεων, των διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων και των παρακλινικών εξετάσεων.

Κυρώσεις σε παραβάτες

Η παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της άνω διαδικασίας συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται, εκτός από την άμεση ανάκληση της άδειας απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του νοσοκομείου, την άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και την άμεση καταγγελία της σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών από τον συμβαλλόμενο πάροχο αζημίως. Επιπλέον, η παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της άνω διαδικασίας, συνεπάγεται την απαγόρευση υποβολής νέας αίτησης για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, η χρονική διάρκεια της απαγόρευσης εκτείνεται σε δύο έτη και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, επέρχεται οριστική απώλεια του δικαιώματος.

Νέα «χαράτσια» στους ασφαλισμένους

Εμβόλια έναντι της covid-19 στα φαρμακεία με αντίτιμο 5 ευρώ και 1 έως 3 ευρώ για κάθε παραπεμπτικό που θα αφορά απεικονιστική ή άλλη εξέταση, θα πληρώνουν οι πολίτες.

Ειδικότερα προβλέπεται η διενέργεια εμβολιασμού κατά της λοίμωξης covid-19, από τα φαρμακεία, όπως γίνεται και με τα εμβόλια της γρίπης.

Οι πολίτες που θα επιλέξουν να εμβολιαστούν στο φαρμακείο της γειτονιά τους θα καταβάλλουν αμοιβή 5 ευρώ στον φαρμακοποιό, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τα 5 ευρώ θα καταβάλλονται από τους πολίτες ανεξάρτητα από τον τύπο του εμβολίου που τους χορηγείται.

Ο εμβολιασμός επιτρέπεται μόνο στα ιδιωτικά φαρμακεία όπου ο αδειούχος φαρμακοποιός έχει πιστοποιηθεί για τη διενέργεια εμβολιασμών. Από αυτή τη διαδικασία εξαιρούνται, ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς για τα εμβόλια ζώντων εξασθενημένων ιών και των εγκύων για όλα τα εμβόλια πλην του εμβολίου της γρίπης.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται επίσης, πως από την 1η Απριλίου οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα καταβάλλουν στα συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στους κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς 1 ευρώ ανά παραπεμπτικό για εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και 3 ευρώ ανά παραπεμπτικό για εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων.

Τα ποσά είναι επιπλέον της προβλεπόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου.

Τα έσοδα που εισπράττονται από διαγνωστικά κέντρα και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς απομειώνουν ισόποσα τη δαπάνη εκάστοτε παρόχου που υποβάλλεται προς αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ (clawback).

Όλο Υγεία

Scroll to Top