Σε εφαρμογή από σήμερα η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων στο ΕΣΥ -Τα δικαιώματα των ασθενών και οι πιθανοί κίνδυνοι

ενιαία λίστα χειρουργείων

Σε πλήρη λειτουργία η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων του ΕΣΥ, με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής. Γιατί αντιδρούν οι γιατροί.

Ξεκινάει από σήμερα 1η Φεβρουαρίου η λειτουργία του συστήματος της Ενιαίας Ψηφιακής Λίστας Χειρουργείων του ΕΣΥ. Πρόκειται για ψηφιακό σύστημα αρχειοθέτησης, όπου απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία της χώρας.

Μετά την εκκαθάριση των καταλόγων χειρουργείων που τηρούσαν τα νοσοκομεία και διήρκησε σχεδόν 2 μήνες, οι περίπου 90.000 εγγεγραμμένοι μεταφέρονται στην ενιαία λίστα. Κάθε νέα εγγραφή από εδώ και στο εξής θα γίνεται απευθείας στη σχετική πλατφόρμα.

Η λειτουργία της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης από το θεράποντα χειρουργό στο σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, το σύστημα αποδίδει αυτοματοποιημένα στο συγκεκριμένο ασθενή μοναδικό αριθμό εγγραφής στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, ο οποίος δύναται να ταυτοποιήσει μοναδικά το συγκεκριμένο ασθενή για τη συγκεκριμένη επέμβαση, τόσο στο σύστημα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, όσο και στα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων, που διαλειτουργούν με το σύστημα αυτό.

Την ευθύνη της ορθής τήρησης των καταχωρήσεων της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και του προγράμματος των χειρουργείων φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου, η οποία λειτουργεί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η επιτροπή εγκρίνει με ψηφιακό τρόπο την εβδομαδιαία Λίστα Προγραμματισμού Χειρουργείων.

Ένα περιστατικό θα χαρακτηρίζεται ως «επείγον» μετά από εκτίμηση του χειρουργού είτε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), είτε στην κλινική από τον χειρουργό που εφημερεύει.

Δικαιώματα ασθενών

Κάθε ασθενής δύναται, στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στα ιατρικά του δεδομένα να αιτείται και να πληροφορείται για τα προγραμματισμένα χειρουργεία του, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που δημιουργείται για το σκοπό αυτό, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών υπηρεσιών υγείας του σχετικού νοσοκομείου. Η καταγγελία εξετάζεται από την Διοίκηση , η οποία οφείλει να παρέχει αιτιολογημένη απάντηση στον ασθενή σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Κίνδυνος για τους ασθενείς η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων

Η νέα απόφαση εισάγει νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες για τα πραγματικά επείγοντα περιστατικά, ενώ διαταράσσει και την ομαλή διοικητική λειτουργία των νοσοκομείων, μεταβιβάζοντας σημαντικές διοικητικές ευθύνες στους γιατρούς, αναφέρει η παράταξη των νοσοκομειακών γιατρών Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή. Όσο για το στόχο της μείωσης της αναμονής των ασθενών, σημειώνει, ότι κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται, αφού οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένουν.
«Δεν πρόκειται για “Ενιαία Λίστα” ούτε ανά νοσοκομείο ούτε ανά χειρουργική ειδικότητα. Πρόκειται απλά για (μια ακόμα) ψηφιακή πλατφόρμα μέσω ΗΔΙΚΑ που απλά θα “καθαρογράψει” τις ήδη υπάρχουσες ανά νοσοκομείο πλατφόρμες», αναφέρει.

Όλο Υγεία

Scroll to Top