Σοβαρές καταγγελίες από την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία για σεμινάριο από μη πιστοποιημένους γιατρούς

γιατροί

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, ζητά παρέμβαση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και ακύρωση του σεμιναρίου.

‘Έντονες διαμαρτυρίες από τους Ακτινολόγους, προκάλεσε συνέδριο που αναμένεται να διεξαχθεί στις 28 & 29 Ιουνίου στον Πόρο με θέμα την Γενική / Οικογενειακή Ιατρική και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα. Ο λόγος των αντιδράσεων της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας είναι ότι στο συνέδριο περιλαμβάνεται «πρακτική εξάσκηση σε ομάδες με θέμα τους Υπερήχους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», χωρίς ωστόσο, οι εκπαιδευτές να διαθέτουν άδεια άσκησης εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων.

«Από την μελέτη του Επιστημονικού Προγράμματος και ειδικά στον αναλυτικό πίνακα των συμμετεχόντων ομιλητών, πουθενά δεν προκύπτει ότι κάποιος εκ των Εισηγητών-Εκπαιδευτών στο εν λόγω Σεμινάριο, διαθέτει Άδεια άσκησης εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων. Συνεπώς προκύπτει το ερώτημα πως θα δυνηθεί να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στο Φροντιστήριο αυτό», αναφέρει η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία.
.
Υπενθυμίζει ότι «η Άδεια εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων καθορίζεται με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ αριθμόν 228 με το σχετικό ΦΕΚ 197/12-6-2000.
Οι υπέρηχοι εκτελούνται:

  •  Από τους Ακτινοδιαγνωστές, Ακτινοθεραπευτές – Ογκολόγους, για το σύνολο των υπό εξέταση οργάνων ή ιστών.
  •  Από τους ειδικούς γιατρούς οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε εξέταση των οργάνων της ειδικότητας τους μετά από 6μηνη εκπαίδευση, μετά τη λήψη της ειδικότητας».

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία θεωρεί άμεση προτεραιότητα την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στους υπερήχους και των Ιατρών των μη ακτινολογικών ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπερήχων.

Η αναβάθμιση αυτή πρέπει να αφορά τόσο την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όσο και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών κέντρων, όπως εξάλλου προκύπτει από έγγραφα τα οποία το προηγούμενο Δ.Σ. της ΕΑΕ έχει αποστείλει στην Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΚΕΕΣΥ, ώστε να συμβάλλουμε σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία μας στον τομέα της υπερηχοτομογραφίας.

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία ζητά ακύρωση της εκδήλωσης

«Κρίνοντας ότι το Βιωματικό (;) Φροντιστήριο γνωστικού αντικειμένου κατά κύριο και βασικό λόγο της ειδικότητας της Ακτινοδιαγνωστικής και κατά περίπτωση από Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων για συγκεκριμένα όργανα και μετά από σχετική εξάμηνη εκπαίδευση και επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις λήψης Άδειας εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, είναι όχι μόνο παραπλανητικό για όλους τους αποδέκτες του Επιστημονικού Προγράμματος, αλλά και κυρίως επικίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία με τη συμμετοχή σε αυτό μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών, προσβάλλοντας παράλληλα το σύνολο των Μελών της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, Ιατρούς Ακτινολόγους, και μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Ε. σε έκτακτη Συνεδρίαση στις 25-06-2024, ως Εταιρεία κορμού, αιτηθήκαμε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο τις άμεσες ενέργειες του με σκοπό την ακύρωση της παραπάνω εκδήλωσης, και αιτηθήκαμε από την Ελληνική Ακαδημία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως ενημερώσει ηλεκτρονικά σχετικά όλους του αποδέκτες του Επιστημονικού Προγράμματος του Συνεδρίου αφενός και προβεί σε διόρθωση της έντυπης μορφής του Προγράμματος που θα χορηγηθεί στους Συνέδρους αφετέρου».

Παράλληλα ενημέρωσε σχετικά και την Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής, η οποία χορήγησε την αιγίδα στην Επιστημονική αυτή Εκδήλωση, ώστε να συμβάλλει στην άμεση ακύρωση της της εκδήλωσης στα πλαίσια του Συνεδρίου της Ακαδημίας της Γενικής και Οικογενειακής Ιατρικής, θεωρώντας ότι η σύγχρονη άσκηση της Ιατρικής θα πρέπει να βασίζεται σε μεταξύ των ειδικοτήτων συνεργασίες, με σαφώς ωστόσο οριοθετημένες τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των Μελών των Εταιρειών μας, με γνώμονα πάντοτε το καλό των ασθενών μας, και την υψηλού κύρους και επιπέδου εκπαίδευση, αλλά συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Ιατρών.

Όλο Υγεία

Scroll to Top