τουρισμός υγείας

Σημαντική ανάπτυξη γνωρίζει ο τομέας του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα
Η εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τον Τουρισμό Υγείας στη χώρας μας
Συνεργασία υπουργείου Υγείας και ΕΛΙΤΟΥΡ για να προωθηθεί αναπτυξιακά ο τουρισμός υγείας
Συνεργασία Φορέων για την προβολή και προώθηση του Τουρισμού Υγείας
Συνεργασία Ελλάδας Κίνας για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας
Διεθνής Ημερίδα για τον Τουρισμό Υγείας
Scroll to Top