Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδας: Τα θετικά και τα αρνητικά των νέων εξαγγελιών για τον προσωπικό γιατρό

Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδας, ΠΙΣ, βίας κατά των γιατρών

Ικανοποίηση για την επιλογή προσωπικού γιατρού εκφράζει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδας. Σε ποια σημεία διαφωνεί.

Την ικανοποίηση της για την ελεύθερη επιλογή του πολίτη προσωπικού γιατρού εκφράζει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδας, επαναλαμβάνοντας όμως τη διαφωνία της με την ένταξη αγροτικών γιατρών στο θεσμό του προσωπικού γιατρού με εξαίρεση άγονες περιοχές.

«Η ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας Α. Γεωργιάδη να επιλέγει ο πολίτης ως προσωπικό του γιατρό τον γιατρό του, ακόμη και αν δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, αποτελεί μια κατάκτηση της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, αφού αποτελούσε μια διαχρονική απαίτηση να έχει κάθε παθολόγος, συμβεβλημένος ή μη, πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι Παθολόγοι δηλώνουν παρόντες στη συνέχιση του διαλόγου με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τα ζητήματα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όσον αφορά τη συμμετοχή τους.

Τι ζητούν οι Παθολόγοι

Κρίνουν απαραίτητη τη θέσπιση ισχυρών οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση νέων γιατρών για εκπαίδευση στην παθολογία και απαιτούν αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες εργασίας των παθολόγων στον δημόσιο τομέα με βελτιώσεις των συμβάσεων και παύση των υποχρεωτικών μετακινήσεων παθολόγων από τις θέσεις στις οποίες έχουν προσληφθεί σε άλλες υγειονομικές μονάδες και μάλιστα εκτός νομού.

Επιπλέον απαιτούν «να σταματήσει η εξίσωση των παθολόγων με τους γενικούς γιατρούς αφού είναι απόλυτα διακριτά τα καθήκοντά τους και πρόκειται για 2 διαφορετικές ειδικότητες, αλλά να προκηρύσσονται ξεχωριστά οι θέσεις παθολόγων και γενικών ιατρών».

Όλο Υγεία

Scroll to Top