Πρεμιέρα αύριο για τα απογευματινά χειρουργεία – Πόσο θα κοστίζουν στον ασθενή

απογευματινά χειρουργεία

Τα απογευματινά χειρουργεία ξεκινούν τη λειτουργία τους με πέντε επεμβάσεις σε δύο νοσοκομεία της Θεσσαλονίκη.

Πέντε απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή, θα γίνουν αύριο, Τρίτη, 12 Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας και το σήμα της έναρξης τους. Η αρχή γίνεται σε «Παπαγεωργίου» και ΑΧΕΠΑ.

Έχουν προγραμματιστεί δύο ορθοπεδικά και δύο χειρουργεία γενικής ιατρικής στο «Παπαγεωργίου» και ένα στο ΑΧΕΠΑ.
Τα παραπάνω χειρουργεία ανήκουν στις κατηγορίες «πολύ μικρής» και «μικρής» βαρύτητας, ενώ τα ορθοπεδικά ανήκουν στην κατηγορία των «βαρύτερων» χειρουργείων.

Οι έξι κατηγορίες των επεμβάσεων και το κόστος

Οι επεμβάσεις θα καταχωρούνται στο σύστημα με βάση την βαρύτητά τους και η επιβάρυνση των ασθενών θα κυμαίνεται από 300 έως 2.000 ευρώ.
• Πολύ μικρή επέμβαση: Ο πολίτης θα κληθεί να καταβάλλει 300 ευρώ.
• Μικρή: Το κόστος για τον πολίτη θα είναι 500 ευρώ.
• Μεσαία: Το κόστος για τον πολίτη θα είναι 900 ευρώ.
• Μεγάλη: Το κόστος ανέρχεται σε 1.200 ευρώ.
• Βαριά: Το κόστος ανέρχεται σε 1.600 ευρώ.
• Εξαιρετικά βαριά: Το κόστος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ.

Η πολύμηνη αναμονή στη Λίστα Χειρουργείων

Στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται στη Λίστα Χειρουργείων 13.897 περιστατικά που περιμένουν να χειρουργηθούν περισσότερο από 12 μήνες. Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», έχει τις μεγαλύτερες αναμονές στα τακτικά χειρουργεία.

Τα πρώτα χειρουργεία που θα γίνουν αύριο αφορούν ασθενείς που βρίσκονται στο Λίστα Χειρουργείων από το 2020.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης οι ασθενείς αυτοί  «έσπευσαν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα των απογευματινών χειρουργείων».
Τόνισε επίσης πως πρόκειται «για τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία που γίνονται μετά από 40 χρόνια γιατί για πρώτη φορά τα συζητήσαμε και τα νομοθετήσαμε το 1992».

Τι θα πληρώσει ο ασθενής

Η δαπάνη της νοσηλείας ασθενή, ο οποίος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική πράξη στη λειτουργία των νοσοκομείων πέραν του τακτικού ωραρίου, αποζημιώνεται με βάση το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) και το κανονιστικό πλαίσιο που το διέπει.
Ο ασθενής θα καλύπτει εξ ολοκλήρου τα ποσά που αφορούν στις αμοιβές του προσωπικού και στα έξοδα του Νοσοκομείου για τη λειτουργία του, πέραν του τακτικού ωραρίου.

Αμοιβές ιατρικού και λοιπού προσωπικού

Οι αμοιβές του ιατρικού προσωπικού, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ποσό που θα καταβάλει ο ασθενής στο Νοσοκομείο, καθορίζονται, ανάλογα με την κατηγορία εκάστης διενεργούμενης χειρουργικής επέμβασης και επεμβατικής πράξης.

Ο χειρουργός Α’ ή Συντονιστής Διευθυντής θα λαμβάνει από 125 ευρώ για πολύ μικρή επέμβαση έως 1.000 ευρώ για εξαιρετικά βαριά επέμβαση.

Ο Διευθυντής ή Αναπληρωτής Καθηγητής θα αμείβεται με 110 ευρώ για πολύ μικρά χειρουργεία έως 900 ευρώ για εξαιρετικά βαριά.

Οι επιμελητές και Επίκουροι Καθηγητές θα αμείβονται από 105 ευρώ έως 850 ευρώ.

Οι αναισθησιολόγοι θα αμείβονται για πολύ μικρή επέμβαση στα 90 ευρώ, για μικρή στα 155 ευρώ, για μεσαία στα 245 ευρώ, για μεγάλη στα 350 ευρώ, για βαρειά στα 400 ευρώ και για εξαιρετικά βαρειά στα 450 ευρώ.

Το παραϊατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των χειρουργείων, πέραν του τακτικού ωραρίου, αμείβεται με δεκαπέντε (15,00) ευρώ έκαστος, ανά ώρα απασχόλησης μετά το τακτικό ωράριο.

Το ενδιαφέρον για τα απογευματινά χειρουργεία είναι μεγάλο

Πάνω από 150 νοσοκομεία δήλωσαν ότι οργανώνουν απογευματινά χειρουργεία. Άρα, έχουν το αναγκαίο προσωπικό για να κάνουν απογευματινά χειρουργεία», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Είναι μεγάλα νοσοκομεία από την Αττική, που τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουν απογευματινά χειρουργεία, όπως ο Ευαγγελισμός, το Γ. Γενηματάς, το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και αρκετά νοσοκομεία της περιφέρειας που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.

«Είναι καταπληκτική είναι η συμμετοχή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου το 100% του προσωπικού δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργεία», είπε ο υπουργός.

 

Όλο Υγεία

Scroll to Top