Υπουργείο Υγείας: Τι αλλάζει σε συνταγογράφηση, πρόστιμα ανεμβολίαστων και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

ελλείψεις φαρμάκων, ΕΟΠΥΥ, υπουργείο υγείας

Διατάξεις για συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, διαγραφή προστίμων στους ανεμβολίαστους για την covid-19 και για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή προστέθηκαν στο νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο υγείας.

Με την προσθήκη επιπλέον άρθρων κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή το Ερανιστικό Νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας , με τίτλο: «Δράσεις Δημόσιας Υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας». Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 19 Μαρτίου.

Οι νέες διατάξεις αφορούν τον έλεγχο της συνταγογράφησης φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων με αυστηροποίηση των ποινών για υπερσυνταγογράφηση, τα πρόστιμα στους ανεμβολίαστους για την covid-19 και την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

Δείκτες Ελέγχου Συνταγογράφησης

Σύμφωνα με την έκθεση για τις επιπτώσεις, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ ως αρμόδια για τον έλεγχο της υπέρβασης του πλαφόν των ιατρών σύμφωνα με στατιστικά κριτήρια, όταν διαπιστώνονται μεταβολές στη συνταγογράφηση, που δεν αιτιολογούνται, ούτως ώστε να διενεργούνται με ταχύτητα οι έλεγχοι σε ιατρούς που παρουσιάζουν υψηλές δαπάνες συνταγογράφησης, με σκοπό τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

Η Επιτροπή Έλεγχου Συνταγογράφησης του ΕΟΠΠΥ, εξετάζει περιπτώσεις συνταγογράφησης φαρμάκων, διαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών πράξεων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και προϊόντα ειδικής διατροφής και σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων εκ μέρους των γιατρών επιβάλλονται κυρώσεις.

Διαγραφή μη εισπραχθέντων προστίμων ανεμβολίαστων για την covid-19

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α ́ 238) και προβλέπεται η διαγραφή των διοικητικών προστίμων, μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, που επιβλήθηκαν λόγω μη εμβολιασμού για την COVID 19, εφόσον δεν έχουν εισπραχθεί.

Επιδιώκεται η διαγραφή των προστίμων που επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 ν. 4865/2021 (Α ́ 238) στον ανεμβολίαστο πληθυσμό, εφόσον δεν έχουν αυτά εισπραχθεί, δεδομένου ότι η διάταξη περί επιβολής προστίμων είχε ως σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και δεν είχε τιμωρητικό χαρακτήρα.

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Στο τελικό νομοσχέδιο προστέθηκαν επίσης και 3 άρθρα σχετικά με την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

Άρθρο 55: Ανώτατο όριο δώδεκα (12) τέκνων από γαμέτες του ίδιου τρίτου δότη όταν οι λήπτες έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα – Αντικατάσταση παρ. 2 και 6 και προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 9 του ν. 3305/2005 1.

Άρθρο 56: Εθνικά μητρώα και αρχεία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Αντικατάσταση περ. γ’ και τροποποίηση περ. δ’ παρ. 2,αντικατάσταση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 20 του ν. 3305/2005

Άρθρο 57: Χρήση γενετικού υλικού χωρίς τον περιορισμό της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3305/2005 πριν από την έναρξη της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Κωδικοποιημένης Καταγραφής των Δοτών/Δοτριών και των ληπτών γεννητικού υλικού- Προσθήκη άρθρου 30Α στον ν. 3305/2005

Με τα παραπάνω άρθρα θεσμοθετείται η αύξηση του αριθμού των τέκνων που προέρχονται από γαμέτες τρίτων δοτών για τους λήπτες που κατοικούν στην Ελλάδα κατά ποσοστό 20% και διασαφηνίζεται ότι η ρύθμιση δεν αφορά στους λήπτες που διαμένουν εκτός Ελλάδας.

Επίσης, επικαιροποιείται και αναβαθμίζεται, με βάση το Νομοσχέδιο, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Καταγραφής Δοτών και Δοτριών γεννητικού υλικού, ενώ εισάγεται και διάταξη που προωθεί μεταβατική ρύθμιση για τις περιπτώσεις χρήσεις γενετικού υλικού πριν την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Καταγραφής Δοτών και Δοτριών γεννητικού υλικού.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο αφορά:

στη διεύρυνση της δυνατότητας των ιατρών του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο αξιοποιώντας την κλινική εμπειρία τους, και στη θέσπιση των αναγκαίων προς τούτο όρων και προϋποθέσεων

στον προσδιορισμό της φύσης του εισοδήματος των ιατρών ΕΣΥ από τη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων ως εισόδημα από άσκηση ιδιωτικού έργου

στην αντιμετώπιση άμεσων ζητημάτων των υγειονομικών δομών και Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς ζητημάτων που άπτονται της χορήγησης ιατρικών και νοσηλευτικών ειδικοτήτων

στον εξορθολογισμό και την συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης

στην επίλυση ζητημάτων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας ιδίως του ΕΟΔΥ

στην ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης και τη συνέχιση επιτήρησης της μετάδοσης της νόσου Covid-19

στην προώθηση ταχείας υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Βασικά ζητήματα που ρυθμίζει είναι:

Την ανάγκη προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις καλές πρακτικές των ευρωπαϊκών χωρών μέσω του ανοίγματος της πρόσβασης των ιατρών του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα και αντίστοιχα την προσέλκυση ιδιωτών ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Το ιδιωτικό έργο από τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν στα νοσοκομεία

Την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων τόσο των νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και Υγειονομικών Περιφερειών όσο και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

Υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη ψυχικών και αναπτυξιακών προβλημάτων παιδιών που ανακύπτουν κατά τη βρεφική ηλικία, την εφηβεία και την ενηλικίωσή τους

Την επέκταση της πρόσβασης σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις κατά του καρκίνου του μαστού για τις γυναίκες 45-74 ετών

Υλοποίηση των δράσεων πρόληψης με δωρεάν εξετάσεις του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης» σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές

Τον Λειτουργικό Εκσυγχρονισμό του Συστήματος Δημόσιας Υγείας

Τη διενέργεια εμβολιασμών κατά της COVID 19 σε φαρμακεία για τη διευκόλυνση εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού

Την επικαιροποίηση του πλαισίου της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με σκοπό την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών

Την διαγραφή των μη εισπραχθέντων προστίμων ανεμβολίαστων κατά της COVID 19

Τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης

Ρυθμίσεις για το clawback

Όλο Υγεία

Scroll to Top